1 Comment

  1. Yeh indian mazalim ka siyah chahrah hay. Dunya main to insan koi bhee zulm kar sakta hay, lakin Allah ki giraft say nahin bach sakta. Allah mujrimeen say zaroir intaqam lata hay. Aur asay log mikafaate amal ka shikar hotay hain aur aakhirat main in ka thikana jahannam hay. Allah ko har zalim ki kgabar hay. Aur jafur zalim haneshah k liey dozakh ka endhan hogaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*