1 Comment

  1. Wah ray khamosh tmashai. Ab in baton ma keya rakha hay. Saanp nikal gaya lkirain peetnay ka keya faeda. Khud-dar qomain ghalteon aue mazi say sabaq sakhti hain. Hum tou ghiti pa ghalti duhra ray hain aur samjhtay hain ke drust samt ja ray hain. tmam kay tmal socalled rahnuma khai k8i traf ja ray hain!!!!!!!!!!!!!kisi b waqt dhrraam!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*